preloader

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę!

*pole wymagane

agree*

Wyszukiwanie z użyciem operatora – Google site:

Wyszukiwanie z użyciem operatora – Google site:

Częstą potrzebą, nie tylko w przypadku działań prowadzonych w ramach SEO, jest możliwość precyzyjnego przyczesywania wyników wyszukiwania. W przypadku witryn firmowych niejednokrotnie pewnie zastanawialiśmy się czy wprowadzane przez nas na bieżąco zmiany na stronie zostały prawidłowo uwzględnione w wynikach organicznych. Innym razem naszym celem było znalezienie konkretnych wyników wyszukiwania, w obrębie określonej domeny – szukając chociażby wybranego produktu w sklepie, bądź konkretnego artykułu na blogu lub portalu społecznościowym.

Firma z Redmond postanowiła wyjść naprzeciw tego typu oczekiwaniom, dodając do możliwości wyszukiwarki Google szereg dodatkowych operatorów nawigacyjnych. Za pomocą kombinacji kilku symboli specjalnych, możemy dziś korzystać z wyrażeń zwiększających precyzję naszych poszukiwań. To duże ułatwienie oferuje szerokie spektrum możliwości pracy z głównym narzędziem Google, zastępując niekiedy także pracę niektórych specjalistycznych narzędzi optymalizacyjnych. Dzisiaj skupimy się na jednym z najbardziej fundamentalnych operatorów zawężających ilość wyników wyszukiwania –operatorze „site:”.

Czym jest operator site:?

Głównym zadaniem wspomnianego operatora jest ograniczenie wyników wprowadzanego zapytania wyłącznie do wybranej przez nas domeny. Poprzez wprowadzenie adresu interesującej nas witryny, możemy uzyskać do wszystkich stron znajdujących się w indeksie Google – pomijając przy tym wszelkie pozostałe zasoby, których nie chcielibyśmy zobaczyć. Czynność ta często łączy się z innymi operatorami precyzującymi wyniki wyszukiwania, dzięki czemu jesteśmy w stanie w prosty i czytelny sposób nawigować po interesującej nas grupie treści. To także ważne narzędzie dla właścicieli stron ceniących sobie bezpieczeństwo – poprzez badanie witryn operatorem site: jesteśmy w stanie wykryć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z indeksowaniem witryny. Informacje na temat błędnych lub powielonych adresów w indeksie, a także odnośników do nieistniejących zasobów mogą się okazać krytyczne podczas prawidłowej optymalizacji serwisu. Nie oznacza to jednak, iż operator site: nie może być wykorzystywany przy codziennym przeglądaniu Internetu – o ile nie przeszkadzają nam regularne prośby o uwierzytelnianie.

CAPTCHA w Google

Przy pracy z operatorem site: konieczne może się okazać przejście przez dodatkową procedurę bezpieczeństwa – wypełnianie CAPTCHA

Wystarczy jednak teorii na sam początek. Skupmy się na spektrum możliwości, jakie oferuje nam operator site: – a jest ich wiele.

Google site operator – jak go używać?

Zacznijmy od samych podstaw. Jak wspomnieliśmy na samym początku, operator site: jest wykorzystywany do skupiania wyników wyszukiwania na jednej domenie. Efekt ten możemy osiągnąć poprzez bezpośrednie wpisanie domeny tuż po operatorze, bez oddzielania jej spacją. Przykładowo, jeżeli interesowałyby nas wyniki wyszukiwania obejmujące wyłącznie adresy z portalu Allegro.pl składanie naszego wyrażenia wyglądałaby następująco:

site:allegro.pl

Wpisany w ten sposób operator zwróci strony obecne w indeksie, które pochodzą z domeny serwisu Allegro.pl. Ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest brak deklaracji protokołu (http i https) oraz WWW przed nazwą domenową. Umożliwia to nam wyświetlenie wszystkich wariantów wyników wyszukiwania, co jest przydatne przy sprawdzaniu ogólnego stanu indeksacji. Jeżeli interesują nas wyłącznie wybrane warianty stron, możemy oczywiście je załączyć w przesyłanym przez nas wyrażeniu – site:www.allegro.pl oraz site:https://www.allegro.pl/ stanowią jak najbardziej prawidłową formę składniową wyrażeń i zwrócą analogicznie zawężone wyniki.

Operator site w Google

W podobny sposób możemy również przeglądać rezultaty dla subdomen oraz konkretnych folderów serwisu. Jeżeli chcielibyśmy ograniczyć ilość wyników ze strony Allegro.pl wyłącznie do tych pochodzących z kategorii „Motoryzacja”, powinniśmy się odwołać do następującej składni:
site:allegro.pl/motoryzacja/
Wszelkie adresy niepochodzące ze wskazanej powyżej lokalizacji są pomijane przy wyświetlaniu w liście wyników wyszukiwania, zostawiając użytkownikowi jedynie najbardziej interesujące go informacje. W przypadku serwisów internetowych wykorzystujących subdomeny do podziału kategorii, możemy użyć podobnego sformułowania – tym razem odwołując się do wybranej przez użytkownika części serwisu. Jeżeli chcielibyśmy chociażby sprawdzić wykaz artykułów na polskojęzycznej Wikipedii, powinniśmy odwołać się do wyrażenia:
site:pl.wikipedia.org

 

Użycie operatorów zaawansowanych w Google

Filtrowanie wyników z polskojęzycznej Wikipedii – wszelkie inne wyniki zostały pominięte

Podobnie sytuacja może wyglądać w przypadku innych stron wykorzystujących w swojej strukturze mechanizm subdomen: w sklepach internetowych, serwisach wielojęzycznych, czy nawet blogach.

Powyższe przypadki umożliwiają nam filtrowanie wyników wyszukiwania, w zależności od zawartości adresów URL. W zasobie narzędzi wyszukiwarki Google istnieje para operatorów wykorzystujących podobny schemat działania: inurl i -inurl. Podanie dowolnego ciągu znaków w niniejszych operatorach spowoduje wyszukiwanie wyłącznie wyrażeń zawierających w adresie podane przez nas wartości (inurl:), bądź pominięcie stron z konkretnym słowem kluczowym (-inurl:). Atrybutów tych możemy wykorzystywać do dowolnej części adresów – wykluczyć lub załączyć możemy nie tylko standardowe części adresów URL, ale także subdomeny, protokoły (http lub https) oraz strony z parametrem WWW. Operatory tego typu można grupować, tworząc tym samym rozbudowane struktury warunkowe, dla potrzeb bardziej wymagających użytkowników.

Łańcuchy zapytań przy użyciu operatorów wyszukiwania

Filtrowanie wyników po zawartości adresów URL

Kombinacje powyższych operatorów stanowią potężny zbiór narzędzi umożliwiających precyzyjne przeszukiwanie zasobów internetowych. Na tym jednak modyfikacja wyświetlanych wyników wyszukiwania się nie kończy.

Słowa kluczowe a operator site:

Pierwszą możliwością, na którą warto zwrócić uwagę jest kombinacja operatora site: z interesującymi nas frazami kluczowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie wybierać z poszczególnych domen tylko te adresy, które zawierają wybrane przez nas frazy. Ograniczanie filtrowanych wyników wyszukiwania jest szczególnie przydatne w sytuacjach, w których chcemy dobierać podstrony do pozycjonowania pod określone słowa kluczowe. Sam proces dobierania fraz może przyjmować wiele form, w zależności od naszych wymagań:

  • frazy bez operatorów – site:domena.com słowa kluczowe – podanie ciągu fraz po wartościach ujętych w sekcji site: i inurl: . Zawarty ciąg znaków będzie wyszukiwany w odfiltrowanych podstronach w dowolnej kombinacji i dowolnej ilości. Niektóre ze słów kluczowych mogą zostać wyszukane w odmienionej formie lub w ogóle być pominięte w zwracanych wynikach. Dla tej formy filtrowania istotne jest wystąpienie przynajmniej jednej z wymienionych fraz na stronie w dowolnej formie – co często przydaje się w sytuacjach, gdy interesuje nas zliczenie dowolnych wystąpień słów kluczowych w obrębie witryny.
życie operatora site:

Operator site: w połączeniu z frazami kluczowymi daje bardziej scentralizowane tematycznie wyniki

Jeżeli chcemy uwzględnić wyłącznie frazy powiązane z wysyłanym przez nas wyrażeniem, powinniśmy skorzystać ze znaku ~, w połączeniu z interesującym nas słowem kluczowym. Podana przez nas forma główna zostanie pominięta przy doborze stron do wyników wyszukiwania.

  • wybrany ciąg znaków – site:domena.com „słowa kluczowe” – w takiej konfiguracji zostaną wyświetlone wyłącznie podstrony zawierające określony ciąg znaków, dokładnie w takiej formie, jak jest to uwzględnione w zapytaniu. Opcja ta przydaje się w sytuacji, gdy potrzebujemy wyselekcjonować specyficzne słowa kluczowe, pomijając odmiany oraz frazy występujące w zmienionej kolejności.
Zmiana precyzji operatora site:

Zwiększamy precyzję operatora site: – warto zwrócić uwagę na odmienne wyniki w porównaniu z poprzednim przykładem

  • operator OR – site:domena.com warunek1 OR warunek2 – stanowi uzupełnienie opisanego w poprzednim przykładzie narzędzia. W tej sytuacji wyniki wyszukiwania muszą spełnić jeden z dwóch podanych przez nas warunków. Każdy z nich może przyjąć dowolną formę filtrowania wyników, opisaną powyżej. Podstrona w wybranej domenie zostanie uwzględniona w rezultacie naszych wyszukiwań, jeżeli przynajmniej jedna z wymienionych zależności zostanie spełniona. Składnia wyrażeń z zastosowaniem operatora OR prezentuje się następująco:
Operator OR

Konstruowanie dwuczęściowych warunków wyszukiwania z wykorzystaniem operatora OR

  • operator * – site:domena.com „* słowa kluczowe” – umieszczenie gwiazdki (*) w naszym zapytaniu umożliwia wstawienie w tym miejscu dowolnego ciągu znaków. Tego typu operator wyszukiwania daje możliwość pozyskania wyników dla niestandardowych fraz, zawierających zmienne ciągi znaków. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy odnaleźć oferty używanych samochodów z wybranego sklepu internetowego, moglibyśmy zastosować zapytanie o następującej składni:
Operator * w Google

Zastosowanie operatora * w konstrukcji zapytań

Tak, jak zostało to przedstawione powyżej, operator gwiazdki w szczególności łączy się z wyszukiwaniem kompletnych ciągów znaków – podobnie zresztą jak ostatni wariant wyszukiwania z wykorzystaniem słów kluczowych.

  • ciągi cyfr – site:domena.com „zestaw 1…10 fraz” – dzięki temu rodzajowi zapytań jesteśmy w stanie w naszej frazie wprowadzić ruchomy zakres liczb. W ten sposób zwrócone zostaną frazy zawierające szeroką paletę słów kluczowych, różniących się wyłącznie jednym elementem. W ten sposób możemy uniknąć żmudnego przepisywania kolejnych instancji fraz przy użyciu operatora OR.
OPerator .. w Google

Wykorzystanie tego typu składni umożliwia filtrowanie po szerokim spektrum wyników

Dodatkowe atrybuty wyszukiwania

Samodzielnie stosowany operator site: nie jest jedynym narzędziem umożliwiającym efektywne filtrowanie wyników wyszukiwania. Google regularnie dodaje i ulepsza funkcjonalność istniejących operatorów wyszukiwania tak, aby były one dostosowane do aktualnych potrzeb użytkowników. W przypadku omawianego narzędzia istnieje szereg dodatkowych formuł, którymi możemy wzbogacić kierowane przez nas zapytania do wyszukiwarki. W momencie pisania niniejszego artykułu do dyspozycji internauty pozostają następujące znaczniki ułatwiające pracę z wyszukiwarką:

  • intitle i -intitle – zastosowanie niniejszych operatorów umożliwia wyszukiwanie określonych słów kluczowych w zawartości znacznika <title></title> – więcej o tym znaczniku można przeczytać w  artykule meta tagi a seo . Podobnie jak w przypadku operatorów inurl: i -inurl: jesteśmy w stanie zarówno uwzględnić, jak i wykluczyć ciągi znaków w tytule strony.
Operator intitle w Google

Wyszukiwanie stron w oparciu o zawartości operatora title

Analogicznym zestawem operatorów, wyszukujących określone frazy w obrębie znacznika <body> są znaczniki intext: i -intext:.

  • filetype: – przydatne narzędzie ograniczające wyniki wyszukiwania wyłącznie do plików zawierających określone przez nas rozszerzenie. Wiele witryn internetowych posiada na swoim obszarze pliki dostępne dla internauty, które mogą być zaindeksowane i wyświetlone w wynikach wyszukiwania. Takie zjawisko często dotyczy przede wszystkim plików typu pdf. Często w tej formie przechowuje się wewnątrz witryny regulaminy, opisy i dokumentacje produktów (m. in. w sklepach internetowych) oraz wszelkie rodzaju formularze. Przy pomocy operatora filetype, jesteśmy w stanie wyodrębnić tego typu zasoby, podając nazwę rozszerzenia w połączeniu z nazwą domeny w operatorze site:.
Operator filetype

Filtrowanie wyników wyszukiwania w oparciu o rozszerzenie

Podobne działania z innymi formatami mogą zwrócić inne odpowiadające im zasoby – na przykład strony HTML, czy skrypty PHP.

Swego rodzaju rozszerzenie operatorów intitle: i inurl: stanowią odpowiednio allintitle: oraz allinurl: – pełniące nieco zbliżoną funkcję co omówieni wcześniej poprzednicy. Zasadniczą różnicą w ich działaniu jest obejmowany przez nie zakres: operatory allintitle: i allinurl: dają możliwość wprowadzenia wielu wyrażeń kluczowych. W przypadku korzystania z obu operatorów należy zwrócić uwagę, iż wszystkie wyrażenia wprowadzone po dwukropku zostaną potraktowane jako kolejne słowa kluczowe – warto je zatem umieszczać na końcu przesyłanych zapytań.

Operator site: to nie wszystko

Techniki zaawansowanego wyszukiwania informacji w Google mogą obejmować nie tylko wyrażenia powiązane z operatorem site:. Na przestrzeni lat pojawiał się szereg zbliżonych sformułowań, umożliwiających sukcesywne zawężanie ilości rezultatów naszych zapytań. Miały one zbliżone działanie do opisywanego operatora – różniły się od niego jednak na tyle, by móc je stosować jako osobne narzędzia. Współcześnie, do najbardziej wartościowych atrybutów należą:

  • related: – operator zwracający domeny powiązane z podanym adresem. Stosowanie z niniejszego narzędzia daje najlepsze rezultaty przy dużych domenach – zwiększa się bowiem możliwość posiadania podobnych treści pomiędzy różnymi witrynami.
Operator related w Google

Zawężanie wyników wyszukiwania w oparciu o operator related:

  • Atrybuty odnoszące się do platform social media – w miarę rozwoju mediów społecznościowych, wyszukiwarka Google wprowadziła obsługę tagów stosowanych na wielu tego typu serwisach. Do najbardziej prominentnych przykładów może być popularnie używane oznaczenie # (hashtag), służące do katalogowania treści. Frazy oznaczone tym symbolem umożliwiają odnalezienie wszelkich wyników obsługujących tego typu metodę tagowania zawartości stron. Dla niektórych platform, takich jak Twitter, czy Facebook, zaimplementowano obsługę osobnych oznaczeń – w tym przypadku operatora @, zamieszczanego przed poszukiwanym przez nas słowem kluczowym.

Przez długi czas w wyszukiwarce Google istniała obsługa operatora o nazwie link:, będącego swego rodzaju odpowiednikiem dla stosowanego obecnie site:. Posiadał on dokładnie tę samą składnię i w wielu przypadkach zwracał także podobne rezultaty. Z czasem jednak, w wyniku duplikacji niniejszej funkcjonalności, atrybut link: stawał się coraz bardziej deprecjonowany na rzecz swojego dzisiejszego odpowiednika. W styczniu 2017 roku otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, iż nie należy używać niniejszego operatora podczas filtrowania wyników wyszukiwania, tym samym kończąc jego obsługę w wyszukiwarce Google.

Czy warto korzystać z operatorów wyszukiwania?

Operatory wyszukiwania stanowią istotne narzędzie, zarówno dla specjalistów SEO, jak i zwykłych użytkowników sieci, którzy oczekują większej kontroli nad przekazywaną im treścią. W wielu przypadkach tego typu atrybuty pozwalają na ułatwiony dostęp do informacji, w normalnych warunkach znajdujących się na odległych stronach wyników wyszukiwania. Operator site: stanowi szczególną podstawę, pozwalającą na skupienie się na filtracji rezultatów w obrębie jednego serwisu. To zdecydowanie ważny element wyszukiwarki, zarówno pod względem upraszczania dostępu do poszczególnych podstron, jak i pod względem dbania o bezpieczeństwo całego serwisu. Wszelkie nieprawidłowości na stronie mogą w dużym stopniu odzwierciedlić się w zawartości sekcji site: w danej domenie. Zdecydowanie warto zatem korzystać z niniejszego operatora – jako uzupełnienia działań dla webmastera oraz pozycjonera serwisu.

+
Brak komentarzy
Dodaj własny
Współadministratorami danych osobowych są: Semergy sp. z o.o. sp. k., Artefakt sp. z o.o. sp. k., Semahead sp. z o.o. sp. k., Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp. k., Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz złożyć w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem lub Doradcą Klienta, który skontaktował się z Tobą w celu przedstawienia zamówionej wyceny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Pełna treść polityki prywatnościRegulamin strony