"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę!

*pole wymagane

agree*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Darmowy audyt SEO

Pozycjonowanie strony internetowej nie jest pojedynczym działaniem, a procesem odbywającym się w sposób ciągły. Podobnie jak każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, tak proces pozycjonowania strony www powinien rozpocząć się od jej audytu pod kątem SEO.

Czym jest audyt SEO?

Audyt strony internetowej to nic innego jak jej gruntowny przegląd w poszukiwaniu ewentualnych przeszkód w zwiększaniu jej widoczności. Powinien być możliwie najbardziej kompleksowy i obejmować zarówno czynniki on-site jak i off-site. W audycie SEo analizie powinny zostać poddane wszystkie czynniki wpływajace na pozycjonowanie strony internetowej, nawet te najdrobniejsze i pozornie mało znaczące. Wynikiem audytu strony www powinien być dokument zawierający listę wszystkich napotkanych problemów, ewentualne ich konsekwencje oraz sposoby ich rozwiązania. Audyt SEO powinien zawierać również informację o elementach mających wpływ na pozycjonowanie, ale nie wymagających poprawy, tak aby późniejsze tworzenie strategii SEO nie było obarczone żadnymi wątpliwościami.

Czy audyt strony internetowej jest rzeczywiście konieczny?

Zdecydowanie tak. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zmierzających do zwiększających widoczności witryny należy sprawdzić wszystkie czynniki, które mogą na nie wpływać. Jeśli okaże się, że wpływ pewnych elementów strony lub jej otoczenia na pozycjonowanie jest negatywny to należy te czynniki zmienić bądź wyeliminować. W przeciwnym wypadku podjęte na rzecz zwiększenia widoczności strony prace mogą nie dawać rezultatu, co oznaczać będzie stratę czasu oraz budżetu przeznaczonego na promocję.

Czy raz wykonany audyt strony internetowej wystarczy?

Niestety, wykonanie audytu SEO dla strony internetowej, na początku procesu jej pozycjonowania nie jest wystarczające. Zmieniające się czynniki zewnętrzne, np. działania konkurencji, sprawiają, że zmienia się otoczenie strony, więc należy ponownie przeanalizować. Sama pozycjonowana strona może również wymagać zmian. Nawet jeśli wcześniej była zoptymalizowana, zmienić mogły się oczekiwania Google co do stron i pewne elementy struktury strony trzeba będzie zmienić, być może optymalizacji będą musiały ulec rzeczy wcześniej pomijane.

Co może się zmienić?

Przykładem sytuacji, która wymusiła na większości stron w Internecie konieczność zmiany była mobilne rewolucja. Sposób wyświetlanie strony na urządzeniach przenośnych był kwestią marginalizowaną, ruchu mobilny stanowił bardzo mały udział w ruchu całkowitym. Wraz ze zmianą tego (obecnie ponad 50% zapytań do wyszukiwarki Google pochodzi z urządzeń mobilnych) konieczne okazały się zmiany na stronach, tak aby się poprawnie wyświetlały na smartfonach. Proces ten przyspieszył przez zmianę podejścia Google do stron w indeksie, tzw. zasada „mobile first”.

Audyt SEO należy cyklicznie ponawiać w odstępach kilku bądź kilkanasto miesięcznych. Jest to zależne od wielkości witryny, liczby dużych zmian w algorytmie Google przez ten czas, działań konkurencji, trendów wśród internautów oraz efektów jakie przyniosły zmiany na bazie poprzedniego audytu SEO.

Chcesz sprawdzić swoją stronę?

Ile kosztuje audyt SEO strony?

Audyt strony internetowej nie ma stałej ceny. Jest ona zależna przede wszystkim od rozmiaru strony internetowej. Zrozumiałym jest fakt, że duża strona ecommerce – np. sklep internetowy – będzie wymagał dużo więcej pracy od specjalisty niż strona wizytówka z kilkoma podstronami. Drugim czynnikiem wpływającym na cenę jest profil odnośników strony oraz jej historia. Duża liczba linków oraz negatywna historia domeny również komplikują przeprowadzanie audytu istotnie wpływając na cenę. Niezależnie jednak od kosztu, jest to inwestycja w widoczność strony, która powinna się zwrócić.

Audyt SEO online nie jest alternatywą

W sieci dostępne są narzędzia pozwalajace przeprowadzić audyt stron internetowej online. Są one do pewnego stopnia przydatne, pozwalając zwrócić użytkownikowi nie będącemu specjalistą uwagę na część problemów dotykających witrynę. Mimo wszystko nie jest to alternatywa dla pełnowymiarowego audytu SEO. Przede wszystkim, audyt online ocenia tylko jedną stronę na raz – zazwyczaj stronę główną. Pomijając jednak sam aspekt techniczny analizy – ilość analizowanych podstron bądź to jakie elementy są sprawdzane – automat wykonujący taki audyt nie ma możliwości oceny sensu występujących słów kluczowych czy tworzenia jakichkolwiek abstrakcyjnych powiązań między elementami strony.

Bezpłatny audyt SEO w 90 sekund. Sprawdź, jak Twoja strona radzi sobie w sieci!

Czynniki on-site i off-site w audycie SEO

W ramach audytu strona internetowa powinna zostać przeanalizowana pod kątem swojej budowy i struktury czyli elementów on-site. Żeby móc jednak podjać decyzję o strategii pozycjonowania – w końcu temu audyt SEO powinien służyć – należy także przeanalizować otoczenie witryny. Przez otoczenie rozumiemy wszystkie elementy poza stroną (off-site) które mogą wpływać na jej widoczność.

Czynniki on-site

Do czynników on-site, czyli „na stronie”, sprawdzanych w trakcie przeprowadzania audytu strony internetowej zalicza się:

 • Struktura strony
  Ważnym elementem decydującym o widoczności serwisu www jest jego struktura rozumiana jako relacje między podstronami. Zaliczyć można do niej hierarchię strony (np. kategoria-podkategoria-produkt), sposób budowy adresów url, powielenia wewnętrzne, moduły linkowania wewnętrznego, ścieżkę nawigacji i inne.
 • Poprawność kodu
  Błędy w źródle strony, bądź te generowane przez skrypt obsługujący witrynę mogą być istotną przeszkodą w pozycjonowaniu. W trakcie audytu SEO należy sprawdzić takie czynniki jak poprawne kody odpowiedzi nagłowków HTTP, stronę błędu czy istotne błędy walidacji HTML.
 • Treści i metatagi
  Google jako wyszukiwarka informacji traktuje treść priorytetowo. Powinna być merytoryczna, unikalna i w dużej ilości. Podczas audytu strony www specjalista powinien sprawdzić czy jest tak rzeczywiście, wyszukać strony o słabej treści, tzw. thin content czy stworzyć zalecenia odnośnie słów kluczowych które powinny znaleźć się w tekstach i meta tagach – zarówno w treściach istniejących jak i tych które będę tworzone w przyszłości.
 • Zarządzanie indeksacją
  Nie wszystkie treści w obrębie witryny powinny być dostępne internautom za pomocą Google. Audytor powinien sprawdzić jak wygląda indeksacja danych wrażliwych (czyli tych które powinny być ukryte ze względuów bezpieczeństwa), wyszukać strony typu thin-content, przeanalizować zawartość pliku robots.txt, meta tagi robots oraz nagłówki X-robots-tag, zweryfikować poprawność mapy strony czy ustawić tagi kanoniczne.
 • Wersja mobilna/responsywna witryny
  Skoro ponad połowa zapytań do wyszukiwarki Google pochodzi z telefonów oraz tabletów, naturalnym jest, żeby strona poprawnie się wyświetlała na tych urządzeniach. Audyt strony internetowej powinien zawierać analizę tego aspektu funkcjonowania witryny i w razie potrzeby zawierać osobne wskazówki.
 • Inne czynniki
  Inne elementy istotne dla widoczności serwisu www to m.in. obecność danych strukturalnych, prędkość działania strony.

Czynniki off-site

Do czynników off-site, czyli „poza stroną”, analizowanych w audycie SEO można zaliczyć:

 • Profil odnośników
  Jakość i ilość odnośników wiodących do strony internetowej jest nadal jednym z najsilniejszych czynników rankingowych w pozycjonowaniu. Żeby móc skutecznie pozycjonować stronę internetową konieczne jest posiadanie możliwie pełnej wiedzy o profilu odnośników do witryny. Jeśli tej wiedzy zabraknie i część linków zostanie w analizach pominięta (szczególnie linków o kiepskiej jakości) cały proces pozycjonowania może odbywać się dużo wolniej niż powinine, bądź być w ogóle nieskutecznym.
 • Analiza konkurencji
  Pozycjonując stronę www należy cały czas pamiętać, o tym, że nie jest ona czymś zawieszonym w próżni. Dla większości branż i zapytań można znaleźć inne, konkurencyjne strony internetowe będące podmiotem pozycjonowania. Budując strategię na podstawie audytu SEO należy je również przeanalizować i dostosować się do ich działań. Mimo, że pozycjonowanie witryny może być prowadzone w sposób prawidłowy to efekty mogą być niezadowalające bo konkurencja… robi to lepiej. Analiza konkurencji w audycie SEO może być źródłem wielu pomysłów na rozwiązanie ewentualnych problemów i rozwój witryny.

Powyższe listy sprawdzanych w trakcie audytu SEO czynników nie są listami zamkniętymi. Prezentują część zadań jakie stoją przed osobą chcącą wykonać audyt SEO, co uzmysławia poziom skomplikowania tego zadania.

Audyt SEO tylko on-site lub tylko off-site?

Dopuszczalne jest wykonywanie oddzielnie audytu elementów on-site i off-site. Może to być spowodowane ograniczeniemi budżetowymi i koniecznością rozłożenia działań w czasie, bądź chęcią zlecenia obu części różnym wykonawcom. Audyty on-site i off-site również mogą być przeprowadzane osobno jeśli osoba odpowiedzialna za pozycjonowanie strony jest pewna, że ewentualne problemy ze zwiększaniem widoczności wynikają tylko z powodu jednej grupy czynników.

Profesjonalny audyt Twojej strony internetowej!

Jakich narzędzi należy użyć do przeprowadzenia audytu strony www?

Rzetelny audyt wymaga aby sprawdzona była cała strona internetowa, tzn. każda jej podstrona. Nie licząc najmniejszych serwisów, takich jak wizytówki firm, sprawdzenie wszystkich zasobów danego serwisu w sposób ręczny jest praktycznie niemożliwe. Konieczne jest użycie odpowiednich narzędzi, które skrupulatnie przeanalizują każdą podstronę i dostarczą wyniki w przejrzystej formie. Poniżej znajduje się lista niezbędnych narzędzi pogrupowanych wg funkcji jakie pełnią bądź parametrów jakie badają:

 • Crawler (pająk)
  Zgodnie z tym co zostało napisane wcześniej, człowiek nie jest w stanie, w rozsądnym czasie, przejrzeć każdej podstrony np. sklepu internetowego. Z pomocą przychodzą audytorowi wyspecjalizowane program który mozolnie przeczesze każdy adres w strukutrze serwisu i dostarczy dane o linkach wychodzących, tytułach, nagłówkach i wiele, wiele innych. Porównując te dane z wartościami wzorcowymi (czyli z podstronami, które zostały przeanalizowane ręcznie) można wytypować podstrony odstające od pozostałych, zawierające jakieś błędy. Do popularnych narzędzi tego typu można zaliczyć desktopowy program Screaming Frog SEO Spider bądź usługę online DeepCrawl.
 • Sniffer
  Niektóre informacje związane ze stroną przekazywane są w tzw. nagłówkach HTTP i przeznaczone są dla przeglądarek i robotów sieciowych. Nie są one widoczne jawnie dla użytkownika witryny, a mogą mieć znaczący wpływ na proces pozycjonowani . Są to takie kluczowe informacje jak przekierowania (3XX), błędne kody odpowiedzi (4XX) czy zarządzanie indeksacją (X-robots-tag). Najłatwiejszym sposobem, aby osoba przeprowadzająca audyt SEO mogła do nich dotrzeć jest użycie tzw. sniffera. Mogą to być usługi sieciowe jak web-sniffer.net a nawet wtyczka do przeglądarki np. „Redirect Path”.
 • Pomiar widoczności i ruchu
  W celu wykonania rzetelenego audytu strony internetowej należy znać aktualny stopień widoczności witryny w sieci (czyli na ile fraz jest wyświetlana w wynikach Google) oraz poziom ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Dzięki tym informacjom będzie można z większą pewnością oszacować potrzebny zakres zmian na stronie – np. wyindeksowanie podstron które nie generują ruchu. Ponadto, tego typu narzędzia pozwalają prześledzić następujące w czasie zmiany w ruchu oraz widoczności strony www, co skorelowane z historią witryny oraz zmianami w profilu odnośników pozwala na oszacowanie ryzyka posiadania przez stronę filtrów algorytmicznych. Najpopularniejszym narzędziem mierzącym poziom ruchu na stronie jest oczywiście Google Analytics. Do mierzenia widoczności serwisu na rynku polskim można z powodzeniem użyć narzędzi takich ja Senuto, Ahrefs czy Semstorm.
 • Web Archive
  Twórcy tego projektu / narzędzia postawili sobie za cel zarchwizować Internet. Korzystając z wyszukiwarki umieszczonej pod adresem web.archive.org można w prosty sposób „przenieść się w czasie” i sprawdzić przeszłość witryny. Pozwala to na ustalenie pewnych faktów z przeszłości witryny mogących mieć znaczenie dla audytora: zmiana silnika na którym pracuje strona czy zakres jej tematyki w przeszłości.
 • Profil odnośników
  Linki prowadzące do witryny są kluczowym czynnikiem w pozycjonowaniu. Znaczenie ma zarówno ich ilość, autorytet stron na których są umieszczone, tekst zakotwiczenia, atrybuty dofollow / nofollow, etc. W trakcie przeprowadzania audytu SEO niezbędne jest zebranie informacji o możliwie wszystkich odnośnikach i ich analiza. Może to prowadzić do wniosków dotyczących optymalizacji witryny – np. stworzenie przekierowań dla odnośników zewnętrznych prowadzących na błędne adresy. Jeśli w trakcie analizy okaże się, że istniejące odnośniki mogą negatywnie wpływać na widoczność strony internetowej może okazać się konieczne sporządzenie pliku Disavow. Najpopularniejszymi narzędziami służącymi do analizy linków przychodzących do witryny są: Ahrefs, Majestic oraz Google Search Console.
 • Google Search Console
  Dostarczane od wyszukiwarki narzędzie służyć może do analizy linków przychodzących w trakcie audytu – tak jak zostało to zaznaczone w punkcie wyżej. Jego możliwości są jednak znacznie większe. Przeprowadzając audyt SEO, dzięki Search Console można sprawdzić błędy jakie Google napotyka przy indeksowaniu strony czy sam stan indeksacji. Dzięki funkcji „Pobierz jako Google” możliwe jest spojrzenie na stronę tak jak robi to wyszukiwarka. Te i inne funkcje Google Search Console sprawiają, że jest ono niezbędnym narzędziem w trakcie wykonywania audytu strony www.

Należy przy tym pamiętać, że kluczowym czynnikiem podczas przeprowadzania audytu SEO jest wiedza i doświadczenie osoby ją przeprowadzającej. Wszystkie narzędzia dostarczają jedynie danych, które należy odpowiednio zinterpretować, i to ta interpretacja jest esencją audytu strony internetowej.

Audyt SEO a użyteczność

Audyt strony internetowej na potrzeby pozycjonowania nie musi zawierać wskazówek z zakresu użyteczności. Część zmian na stronie internetowej zalecanych w audycie SEO, w celu osiągniącie przez nią wysokich pozycji w Google może stać w sprzeczności z jej użytecznością. Z tego powodu specjalista wykonujący taki audyt powinien mieć przynajmniej podstawowowe pojęcie o użyteczności stron internetowych, aby nie tworzyć takich zaleceń.

Audyt poprawności wdrożenia zmian

Efektem audytu strony www jest dokument. O jakimkolwiek pozytywnym wpływie takiego audytu na widoczność strony internetowej można mówić dopiero w momencie wprowadzenia go w całości, lub chociaż częściowo, w życie. Niestety, w trakcie wdrażania wytycznych z audytu SEO, często zdarzają się pomyłki wynikające z błędnej interpretacji zaleceń. Ponadto, rozwiązania niezbędne dla procesu pozycjonowania są bardzo często niewidoczne dla użytkowników, więc wielu webdeweloperów ich nie zna, co może prowadzić do kolejnych błędów. W takiej sytuacji niezbędnym wydaje się przeprowadzenie audytu porawności wdrożenia zmian.

Czym jest audyt poprawności wdrożenia zmian?

Audyt poprawności wdrożenia zmian powinien zostać przeprowadzony bezpośrednio po zakończeniu prac przez dewelopera lub w trakcie ich trwania. Jeśli zmiany wynikające z audytu SEO nie są duże, nie grożą negatywnymi konsekwencjami, a ich wprowadzenie nie trwa długo, można z ich sprawdzaniem poczekać do zakończenia ich wdrażenia. Jeśli jednak wprowadzanie zmian będzie rozciągnięte w czasie, a ich zakres jest rozległy to należy sprawdzać je na bieżąco. Ewentualna pomyłka we wprowadzaniu zmian na stronie internetowej może grozić dużymi spadkami widoczności serwisu.

Bezpłatny audyt SEO w 90 sekund. Sprawdź, jak Twoja strona radzi sobie w sieci!

Podsumowanie

Audyt SEO strony internetowej jest podstawowym elementem, niezbędnym przy tworzeniu strategii SEO. Bez gruntownej analizy serwisu, jego pozycjonowanie będzie nieskuteczne bo oparte na nieefektywnych działaniach wynikajacych z niepopartych faktami decyzji. Audyt SEO jest to jedne – ale bardzo duży – z wielu kroków jakie trzeba podjąć aby odnieść sukces w procesie pozycjonowania.