preloader

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę!

*pole wymagane

agree*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Odpowiedzialny biznes

Od 1 kwietnia wdrożyliśmy procedurę zgłaszania nieprawidłowości (procedurę tzw. „Sygnalistów”). Ma ona służyć promowaniu otwartej kultury komunikacji, opartej na zaufaniu, uczciwości i transparentności m.in. poprzez zgłoszenie potencjalnego naruszenia zasad etycznych czy praktyk niezgodnych z wartościami firmy.

Wdrożenie procedury „Sygnalistów” realizuje także wymogi nałożone na pracodawców przez DYREKTYWĘ UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tj. sygnalistów).

Zgłaszanie nieprawidłowości odbywa się na dedykowanej zewnętrznej platformie online Linia Etyki https://wenet.liniaetyki.com. System ten jest w pełni poufny i anonimowy.
 

Kodeks Dobrych Praktyk

Nierozerwalną parę z procedurą „Sygnalistów” stanowi Kodeks Dobrych Praktyk. Jest on wykładnią zachowań i praktyk, jakie obowiązują każdego z naszych Pracowników i Współpracowników w codziennej pracy, zgodnych z etyką biznesową, przepisami prawa oraz wartościami naszej firmy. Kodeks ma także za zadanie pomóc im w rozumieniu swoich obowiązków, dokonywaniu właściwych wyborów, zgodnych z naszą polityką oraz w identyfikowaniu nieprawidłowości.