preloader

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę!

*pole wymagane

agree*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Kampanie reklamowe Google Ads – jaki typ wybrać?

Kampanie reklamowe Google Ads – jaki typ wybrać?

Kampanie Google Ads (dawniej Google AdWords) to efektywne sposoby na promocję firmy w Internecie. Ich specyfika oraz możliwość dokładnej konfiguracji umożliwiają reklamodawcy dotarcie do precyzyjnie wyselekcjonowanego odbiorcy z odpowiedzią na jego aktualne potrzeby. Dzięki temu reklama Google Ads nie jest kolejnym męczącym i nieistotnym dla odbiorcy przekazem, a trafiającym w najlepszym czasie i miejscu komunikatem pozwalającym zrealizować oczekiwania użytkownika.

Google Ads oferuje rozbudowany wachlarz możliwości, dopasowany do realizacji celów kampanii reklamodawcy. Poniżej przedstawimy najważniejsze typy kampanii oraz ich cele. Jeśli zastanawiasz się, jaki typ kampanii Google Ads wybrać, zapraszamy do lektury!

Typy kampanii i cele reklam Google Ads

Posiadanie określonego celu kampanii reklamowej to najważniejszy element jej przygotowania i realizacji. Nie wystarczy bowiem stworzenie dowolnej grafiki, tekstu reklamowego i rozpoczęcie działań w ramach Google Ads. Nieprzemyślane kroki w ramach kampanii reklamowych spowodują jedynie niepotrzebne wydatki budżetowe. Dlatego też system Google Ads podzielił proces tworzenia kampanii na etapy. Pierwszym z nich jest określenie celu. Na podstawie wybranego celu dostępne są różne działania i typy kampanii reklamowych. W systemie Google Ads dostępne są następujące cele ogólne kampanii reklamowych:

 • Sprzedaż – działania zmierzające do maksymalizacji sprzedaży online oraz w sklepie tradycyjnym.
 • Potencjalni klienci – reklamy skierowane na pozyskanie leadów, czyli kontaktów do potencjalnych klientów, a także zachęcające użytkowników do podjęcia określonego działania.
 • Ruch w witrynie – kampanie pozwalające zwiększyć liczbę odwiedzin na stronie.
 • Rozważenie zakupu produktu danej marki – reklamy zachęcające do zapoznania się z oferowanymi produktami i usługami.
 • Świadomość i zasięg marki – reklamy umożliwiające dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zwiększenie znajomości i świadomości marki.
 • Promowanie aplikacji – reklamy skierowane na zwiększenie liczby instalacji aplikacji.
 • Wizyty w lokalnym sklepie stacjonarnym i promocje – kampanie o zasięgu lokalnym zachęcające do odwiedzin stacjonarnych biznesów.
 • Dowolny cel – możliwość wyboru typu kampanii bez podpowiedzi systemu Google Ads.
Google Ads - Cele kampanii

Rys. 1 Cele kampanii w systemie Google Ads

Cel kampanii pozwala skorzystać z określonych typów kampanii, wybranych przez system i będących najbardziej skutecznymi dla osiągnięcia założonego celu. Określenie celu jest zatem kluczowe w procesie budowy strategii reklamowych oraz wyboru skutecznego typu kampanii Google Ads. Można zatem stwierdzić, że wybór typu kampanii reklamowych uzależniony jest od określonego celu kampanii.

Google Ads pozwala prowadzić różnorodne typy kampanii dla realizacji określonych celów. Każdy cel posiada przypisane określone typy kampanii, pozwalające z dużym prawdopodobieństwem, zrealizować założony cel działań reklamowych.

Zwiększaj poziom sprzedaży z szerokim spektrum reklam Google Ads

Sprzedaż jest jednym z najważniejszych celów wybieranych przez branżę e-commerce. Prowadzenie handlu internetowego skupia się przecież w największym stopniu na sprzedaży, a uzyskanie jej wysokiego poziomu stanowi o sukcesie. W ramach celu „Sprzedaż” dostępne są następujące typy kampanii:

Sieć wyszukiwania | Sieć reklamowa | Reklama Produktowa | Reklama Wideo | Reklama inteligentna | Reklama Discovery

Google Ads - Sprzedaż

Rys. 2 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Sprzedaż”

Z łatwością można zauważyć, że jest to pełne spektrum kampanii reklamowych oferowanych przez system Google Ads – od reklam tekstowych, przez reklamy graficzne, produktowe, reklamy wideo, a także kampanie inteligentne – każdy typ reklamy Google Ads może służyć jako efektywny sposób do osiągnięcia celu sprzedażowego.

Pozyskuj potencjalnych klientów z Google Ads

Jednym z popularnych rodzajów reklam w ramach systemu Google Ads jest tzw. Lead Ads, czyli reklamy przekierowujące użytkownika z treści reklamowej na landing page. Zadaniem strony docelowej jest następnie zebranie danych kontaktowych od potencjalnego klienta. W reklamie typu „Potencjalni klienci” chodzi bowiem o pozyskanie możliwie dużej bazy danych kontaktowych lub innych konwersji od klientów poprzez zachęcenie ich do wykonania określonej akcji. Dla realizacji tego celu wykorzystywane są następujące typy reklam Google Ads:

Sieć wyszukiwania | Sieć reklamowa | Reklama produktowa | Reklama wideo | Reklama inteligentna | Reklama Discovery

Google Ads - Potencjalni klienci

Rys. 3 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Potencjalni klienci”

W reklamach skierowanych na pozyskanie leadów również wykorzystywane są wszystkie rodzaje kampanii reklamowych. W zależności od przyjętej strategii marketingowej kampanie Lead Ads pozwalają skutecznie zachęcić użytkowników do zapoznania się z oferowanymi produktami lub usługami poprzez dodanie swojego adresu do bazy mailingowej czy podanie danych kontaktowych w celu poznania szczegółów oferty.

Zwiększaj ruch na stronie dzięki kampaniom Google Ads

Wysoki poziom wartościowego ruchu na stronie internetowej pozwala uzyskać wiele korzyści dla reklamodawcy. Kampanie na pozyskanie ruchu skierowane są na przejście na witrynę jak największej liczby użytkowników, w ramach określonego budżetu. Dla osiągnięcia tego celu w ramach Google Ads reklamodawca może skorzystać z następujących typów kampanii reklamowych:

Sieć wyszukiwania | Sieć reklamowa | Reklama Produktowa | Reklama Wideo | Reklama Discovery

Google Ads - Ruch w witrynie

Rys. 4 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Ruch w witrynie”

Kampanie typu „Ruch w witrynie” poprzez skierowanie użytkownika na stronę www pozwalają potencjalnym klientom zapoznać się z ofertą reklamodawcy. Wykorzystanie różnorodnych typów kampanii sprzyja realizacji dodatkowych celów, w tym konwersji sprzedażowych.

Skutecznie zachęcaj do konwersji z Google Ads

Rozważanie zakupu jest momentem, w którym potencjalni klienci chcą poznać wartości marki. Jest to doskonały czas na dostarczenie odbiorcom indywidualnie sprofilowanych treści, co może zaowocować nawiązaniem trwałej relacji i konwersją. Każdy sprzedawca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudnym zadaniem jest skuteczne zachęcenie użytkowników do konwersji. Z pomocą przychodzi system Google Ads, oferując reklamodawcom kampanie reklamowe typu „Rozważenie zakupu produktu danej marki”. W ramach kampanii tego typu Google Ads rekomenduje skorzystanie z kampanii wideo na YouTube oraz w innych miejscach w sieci.

Google Ads - Rozważenie zakupu produktu danej marki

Rys. 5 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Rozważenie zakupu produktu danej marki”

Kampanie skierowane na rozważenie zakupu produktu danej marki podzielone są na trzy podstawowe podtypy umożliwiające różnorodną prezentację reklamodawcy:

 • Zwiększenie zainteresowania zakupem – w tym celu wykorzystywane są pomijalne reklamy In-Stream lub wideo Discovery.
 • Sekwencja reklamy – sprawdza się w przypadku chęci opowiedzenia historii brandu lub innego uporządkowanego w określonym porządku przekazu. W tym celu wykorzystuje się niepomijalne i możliwe do pominięcia reklamy In-Stream, Bumper Ads lub różnego rodzaju kombinacje tych rodzajów reklam.
 • Produktowa – promocja produktów w stosunku do których odbiorca wykazał wstępne zainteresowanie. Przyjmuje formę możliwej do pominięcia reklamy In-Stream.

Buduj świadomość i zasięg marki dzięki reklamom Google Ads

Zwiększenie świadomości usługi, produktu lub marki oraz budowa widoczności w Internecie to jeden z najważniejszych celów określanych w każdej strategii marketingowej. Dzięki kampaniom Google Ads możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, co znacząco przyczynia się do realizacji tego celu. Wybierając budowę świadomości jako cel reklam Google Ads, do dyspozycji otrzymujemy następujące typy kampanii:

Sieć reklamowa | Reklama Wideo

Google Ads - Świadomość i zasięg marki

Rys. 6 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Świadomość i zasięg marki”

Stosowanie kampanii w sieci reklamowej (Google Display Network) w ramach celu „Świadomość i zasięg marki” umożliwia umieszczenie przekazu reklamowego na wszystkich stronach, aplikacjach i usługach należących do sieci partnerskiej Google. Obecnie jest to ponad 2 mln miejsc w Internecie. Kampanie w sieci reklamowej mają na celu przede wszystkim wyświetlenie reklamy odbiorcy – przekazu graficznego lub wideo. Na dalszym miejscu jest samo przejście na stronę www. Kampanie wideo natomiast są sposobem na zwiększenie rozpoznawalności i świadomości brandu poprzez prezentację marki w formie wideo.

„Świadomość i zasięg marki” to najlepsza odpowiedź na potrzeby związane ze wzmocnieniem pozycji i zwiększeniem rozpoznawalności biznesu w Internecie.

Promowanie aplikacji – Google Ads dla twórców i dystrybutorów aplikacji mobilnych

Jeśli biznes reklamodawcy oparty jest (przynajmniej częściowo) o aplikację mobilną, typ kampanii „Promowanie aplikacji” jest najlepszym sposobem na zwiększenie liczby jej instalacji lub wykonania pożądanego działania. Google Ads udostępnia dedykowany typ reklamy promujący aplikację, w którym wybrać można jeden z dostępnych podtypów kampanii:

 • instalacja aplikacji – działania skierowane na zwiększenie liczby pobrań oraz instalacji,
 • zaangażowanie w aplikację – reklamy zachęcające do wykonania określonej czynności w aplikacji mobilnej.
Google Ads - Promowanie aplikacji

Rys. 7 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Promowanie aplikacji”

Kampanie typu „Promowanie aplikacji” mogą być kierowane do użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS.

Kampanie promujące aplikację wykorzystują reklamy w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej, promocję w aplikacjach typu Google Play, a także na YouTube.

Promuj lokalny biznes z Google Ads

Promocja lokalnego biznesu z Google Ads wymaga wykorzystania specjalnie utworzonego dla tego celu typu kampanii „Wizyty w lokalnym sklepie stacjonarnym i promocje”. Jest to dedykowany firmom działającym na lokalnym rynku rodzaj reklamy pomagający doprowadzić klientów do stacjonarnego punktu sprzedaży lub świadczenia usług. Innymi słowy, reklamy lokalne pozwalają promować produkty i usługi wśród użytkowników, którzy znajdują się w pobliżu fizycznej lokalizacji biznesu i mogą łatwo do danego miejsca trafić. Promocja lokalnego biznesu wykorzystuje reklamy w następujących miejscach:

Sieć wyszukiwania | Google Maps | YouTube | Sieć reklamowa

 Google Ads - Wizyty w lokalnym sklepie stacjonarnym i promocje

Rys. 8 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Wizyty w lokalnym sklepie stacjonarnym i promocje”

Kampanie lokalne poza nakierowaniem na niewielkie, lokalne firmy, są równie często wykorzystywane przez większe przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu posiadania przez duże biznesy wielu fizycznych lokalizacji, punktów dystrybucji czy innych punktów stacjonarnych. Niezależnie więc od wielkości przedsiębiorstwa, jeśli posiada ono fizyczną lokalizację i umożliwia jej odwiedziny klientom, warto rozważyć prowadzenie kampanii lokalnej.

Twórz samodzielne kampanie na podstawie własnych celów

Ten rodzaj działań reklamowych odwraca powyżej przedstawiony proces tworzenia kampanii i rozpoczyna się od wyboru typu kampanii, do którego następnie wybierany zostaje cel do osiągnięcia. W związku z tym cel „Utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu” polecany jest doświadczonym specjalistom Google Ads i marketerom. Ograniczona wiedza i umiejętności w połączeniu z korzystaniem z tego celu może doprowadzić do wysokich strat budżetowych.

Google Ads - Utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu

Rys. 9 Typy kampanii reklamowych Google Ads dla celu “Utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu”

Specyfika powyższego celu pozwala na wybór dowolnego spośród dostępnych typów reklam dostępnego w ramach systemu Google Ads.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jaki typ kampanii reklamowej Google Ads wybrać dla najefektywniejszej promocji biznesu, uzależnione jest od odpowiedzi o cel promocji. Dopiero na tej podstawie można dobrać najbardziej skuteczne typy reklam i wykorzystać podpowiedzi systemu Google Ads dla realizacji założonego celu. A zatem udana kampania uzależniona jest w największym stopniu od potrzeb i celów biznesowych. Niezmiernie istotne jest przygotowanie precyzyjnej strategii marketingowej oraz dokładne zrozumienie promowanego biznesu. Właśnie dlatego watro rozważyć powierzenie prowadzenia kampanii reklamowej Google Ads certyfikowanym specjalistom, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem w prowadzeniu skutecznych działań reklamowych w ramach Google Ads. Efektywność kampanii nie zależy bowiem od rodzaju prowadzonej działalności, a od celów, jakie reklama ma osiągnąć. Zrozumienie tego faktu pozwala efektywnie realizować strategię reklamową Google Ads dla każdego rodzaju działalności.

Dołącz do newslettera i otrzymuj regularną dawkę wiedzy oraz ciekawostek ze świata digital marketingu!

Z naszą pomocą zawsze będziesz na bieżąco – bez spamu!

+
Brak komentarzy
Dodaj własny
Współadministratorami danych osobowych są: Semergy sp. z o.o. sp. k., Artefakt sp. z o.o. sp. k., Semahead sp. z o.o. sp. k., Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp. k., Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz złożyć w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem lub Doradcą Klienta, który skontaktował się z Tobą w celu przedstawienia zamówionej wyceny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Pełna treść polityki prywatnościRegulamin strony

O blogu

Blog powstał w celu przybliżenia marketingu internetowego w wyszukiwarkach wszystkim zainteresowanym tą tematyką. Będziemy dzielić się tutaj naszą wiedzą oraz nowościami z branży. Życzymy miłej lektury.

Szukaj