preloader
Bezpłatna wycena

agree(wymagane)
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Współadministratorami danych osobowych są: Semergy sp. z o.o. sp. k., Artefakt sp. z o.o. sp. k., Semahead sp. z o.o. sp. k., Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp. k., Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz złożyć w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem lub Doradcą Klienta, który skontaktował się z Tobą w celu przedstawienia zamówionej wyceny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Pełna treść polityki prywatnościRegulamin strony

Podatek od linków – aktualizacja

Podatek od linków – aktualizacja

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o możliwości podatku od linków oraz filtrowania treści w sieci, jaka pojawiła się dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w wyniku propozycji wystosowanej przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego.

Dnia 5 lipca miało miejsce wspomniane w niniejszym artykule głosowanie Parlamentu, mające na celu zadecydowanie o dalszych procesach legislacyjnych niniejszej poprawki. Decyzją 318 głosów do 278 (przy 31 wstrzymanych głosach), kontrowersyjne zmiany w obowiązującej strukturze praw autorskich nie zostaną przekazane do Rady Europejskiej w obecnej formie. Zamiast tego czeka nas debata – przypadająca na okres 10-13 września.

Podatek od linków - głosowanie

Informacja od Julii Redy na krótko po zakończeniu głosowania – propozycja dyrektywy nie została zaakceptowana bez zmian w aktualnej treści

Przeciwnicy niniejszej propozycji, pośród których znaleźli się między innymi reprezentanci branży IT oraz obrońcy wolności słowa i praw człowieka, mogą póki co spać spokojnie. Nie jest to jednak koniec sporu o kształt praw autorskich w Europie. Usprawnienie działania europejskiego rynku cyfrowego jest stałym tematem rozmów w parlamencie już od 2016 roku. Kontrowersyjny projekt zostanie poddany debacie, podczas której mogą zostać wprowadzone do niego poprawki na wniosek samych europarlamentarzystów. To od nich zależy kierunek, w jakim niniejsze zmiany będą podążać. Z perspektywy zainteresowanych kształtem niniejszego prawa, nie obędzie się zatem bez akcji informacyjnych, uświadamiających jak ważną rolę odgrywa prawidłowo dopasowana legislacja dla rozwiązań internetowych. Jakie wnioski zostaną wysnute podczas niniejszej debaty? Jak niniejsze zmiany wpłyną na kształt europejskiego Internetu? Odpowiedzi na te pytania pojawią się dopiero podczas wrześniowych obrad parlamentarnych.

Wyniki głosowania nad podatkiem od linków

Podział głosów europarlamentarzystów ze względu na kraj pochodzenia. Zielonym kolorem oznaczono głosy za, czerwonym głosy przeciw, a niebieskim – wstrzymanie się od decyzji.

+
Brak komentarzy
Dodaj własny
Współadministratorami danych osobowych są: Semergy sp. z o.o. sp. k., Artefakt sp. z o.o. sp. k., Semahead sp. z o.o. sp. k., Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp. k., Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz złożyć w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem lub Doradcą Klienta, który skontaktował się z Tobą w celu przedstawienia zamówionej wyceny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.