preloader

"*" oznacza pola wymagane

Wypełnij formularz. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę!

*pole wymagane

agree*

Analityka internetowa

W dobie powszechnego dostępu do Internetu całe nasze życie przenosi się do sieci, Internet zaś staje się medium które bardzo skutecznie jest w stanie sprzedawać. Wizyta każdego użytkownika na stronie pozwala na gromadzenie danych o tym użytkowniku. Dane te mogą odegrać kluczową rolę w dalszym procesie zakupowym każdego użytkownika. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie lepiej dopasować reklamy oraz produkty wyświetlane konkretnemu użytkownikowi. Przetwarzaniem tych danych zajmuje się analityka internetowa. Istnieje kilka składowych analityki internetowej:

 • Zbieranie danych
  Pierwszym krokiem jest zebranie danych o wizycie użytkownika na stronie internetowej. Zapisywane są wszystkie najważniejsze informacje związane z odwiedzinami użytkownika na stronie w tym dane techniczne które pomogą zidentyfikować urządzenie oraz system operacyjny z którego korzysta użytkownik. Bardzo istotną kwestią jest także zapisanie skąd dany użytkownik do nas przyszedł. Dane zebrane w trakcie wizyty użytkownika stają się podstawą do dalszych działań w ramach procesu analityki internetowej.
 • Przetwarzanie danych
  Dane zebrane w poprzednim kroku muszą zostać przetworzone. Obliczane są agregaty dla danych, wyliczane średnie i generowane segmenty użytkowników. Na podstawie tych danych analityk internetowy jest w stanie utworzyć raport oraz przygotować listę wskazówek które będą w stanie zwiększyć współczynnik konwersji dla danej strony internetowej.
 • Raportowanie
  Na podstawie wcześniej zebranych i przetworzonych danych analityk internetowy przygotowuje raport dotyczący użytkowników, odwiedzonych podstron, relacji zachodzących między konkretnymi sekcjami serwisu oraz podsumowaniem wykonanych przez użytkownika akcji i konwersji. Na podstawie tego raportu klient jest w stanie poznać swoich użytkowników. Otrzymuje także informacje o serwisie, o jego wąskich gardłach, problemach technicznych, oraz o najistotniejszych z punktu widzenia biznesowego podstronach w serwisie.
 • Wyciąganie wniosków biznesowych
  Jest to zdecydowanie najtrudniejsza część analityki internetowej, która polega na wyciąganiu wniosków oraz dawaniu rekomendacji na podstawie zebranych danych. Dzięki doświadczeniu analityka możliwe jest znalezienie zależności między danymi, które w sposób nieoczywisty mogą wpłynąć na poprawę współczynnika konwersji. Wnioskowanie może być poprzedzone dodatkowymi testami a/b lub implementacją innych struktur analitycznych na stronie.

Niektóre z wymienionych zadań wykonywane są automatycznie poprzez program, pozostałe leżą w gestii człowieka.

Google Analytics

Istnieje wiele systemów potrafiących zbierać, przetwarzać i wstępnie analizować dane. Najpopularniejsze z nich jest narzędzie dostarczane przez Google. Statystyki Google Analytics dzięki wielu zaawansowanym funkcjom są najchętniej wybieranym oprogramowaniem analitycznym. Łatwy dostęp oraz brak opłat sprawiają że Google Analytics pojawia się na coraz większej liczbie stron internetowych.

Google Analytics gwarantuje dostępność danych z ostatnich 24 miesięcy ułożonych w widoki danych. Narzędzie dostarcza podstawowych informacji o użytkowniku oraz o jego ścieżce w serwisie podczas sesji. Google Analytics umożliwia śledzenie celów oraz zdarzeń i pozwala na zliczanie konwersji oraz przychodów ze sprzedaży produktów w sklepie internetowym. Dodatkowe dane można zaimportować do tego narzędzie poprzez łatwe połączenie Google Analytics z Google AdWords oraz Google Search Console.

Google Analytics oferuje także wersję premium swojego produktu. Jest to Google Analytics 360 – narzędzie, które zawiera rozszerzone funkcje przetwarzania danych wraz z obsługą Big Data. Google Analytics 360 nie posiada też wielu limitów czasowych oraz ilościowych narzuconych na podstawową wersję oprogramowania analitycznego Google Analytics.

Kod śledzący

Za zbieranie informacji o użytkowniku odpowiada kod śledzący Google Analytics. Jest to fragment kodu JavaScript który musi znaleźć się na każdej podstronie serwisu która ma zostać śledzona przez Google Analytics. Kod śledzący może być umieszczony w sekcji head przede zamykającym znacznikiem head lub w sekcji body przed zamykającym znacznikiem body.

Kod śledzenia są to funkcje które odwołują się do zewnętrznej biblioteki Google Analytics. Każda usługa Google Analytics posiada swój indywidualny identyfikator śledzenia UA. Dzięki niemu algorytmy Google wiedzą do której usługi mają skierować dane o konkretnej w sesji użytkownika na dalnej stronie.

Kod śledzenia Google Analytics jest oparty o ciasteczka – pliki cookies w których zapisuje informacje dotyczące użytkownika, jego poprzednich wizytach na stronie oraz źródło z którego przyszedł. Użycie JavaScript oraz ciasteczek może spowodować sytuację gdy odwiedziny nie wszystkich użytkowników zostaną zapisane. Dzieje się tak w przypadku, gdy użytkownik blokuje wywołanie JavaScript lub nie przyjmuje ciasteczek.

Miary i wskaźniki analityczne

Każde narzędzie do analityki internetowej posiada własny zbiór miar, wymiarów oraz innych wskaźników, które opisują użytkownika oraz jego podróż w serwisie. Google Analytics również posiada zestaw metryk standardowych, których celem jest przedstawienie zagregowanych danych w taki sposób, by można było na podstawie ich analizy wyciągnąć interesujące wnioski na temat funkcjonowania serwisu.

Najważniejszą metryką w Google Analytics jest sesja. Możemy ją utożsamić z ilością odwiedzin strony przez konkretnego użytkownika, a ściślej mówiąc przez konkretną przeglądarkę. Sesje w Google Analytics znajdują się w niemal każdym raporcie i są podstawą do dalszej analizy danych. Sesja w Google Analytics jest ograniczona czasowo a wartość sesji jest zapisywana w ciasteczku sesyjnym.

Google Analytics dzięki swoim wymiarom pozwala nam także sprawdzić, ilu nowych i powracających użytkowników odwiedziło nasz serwis. Przykładowo możemy sprawdzić ile razy użytkownik odwiedził nasz serwis zanim dokonał konwersji oraz jaki jest procent nowych użytkowników przychodzący do nas z danego źródła.

Google Analytics zlicza także odsłony każdej podstrony w trakcie sesji oraz czas przebywania użytkownika na każdej podstronie. Dzięki temu możemy przeanalizować jak długo użytkownik przebywał na kluczowych sekcjach serwisu oraz ile podstron naszej witryny odwiedził w trakcie swojej wizyty. Dane te, w zestawieniu ze współczynnikiem odrzuceń, mogą nam powiedzieć jak bardzo użytkownik jest zainteresowany tematyką naszej strony oraz jej kluczowych sekcji.

Współczynnik odrzuceń mówi nam o tym, jaki procent użytkowników opuścił naszą witrynę po odwiedzeniu tylko jednej podstrony. Wysoki współczynnik odrzuceń informuje nas o tym że użytkownik nie trafił na podstronę, która go interesuje, lub na tej podstronie występują problemy techniczne uniemożliwiające poprawne wyświetlanie zawartości. Analiza współczynnika odrzuceń powinna być poprzedzona sprawdzeniem metryk dotyczących czasu odwiedzin oraz ilości odwiedzonych podstron. Dopiero wówczas można stwierdzić czy użytkownik opuścił stronę gdyż nie spełniała jego oczekiwań, czy też wysoki współczynnik odrzuceń był spowodowany faktem, że użytkownik odnalazł interesujące go dane i po prostu opuścił naszą witrynę.

Google Analytics zwraca dużą uwagę na konwersję użytkownika przedstawiając niemal w każdym raporcie informacje odnośnie realizacji założonych przez nas celów.

Wymiary związane z e-commerce pokazują czy użytkownik dokonał zakupu w naszym sklepie. Możemy zobaczyć wartość zamówienia, na podstawie której łatwo oszacować opłacalność danej kampanii marketingowej. Warto też wspomnieć o współczynniku konwersji e-commerce, czyli metryce, dzięki której dowiadujemy się jaki procent użytkowników dokonał konwersji w naszym sklepie. Wyżej wymienione metryki są składowymi frameworku ABC – mówią nam w jaki sposób użytkownik trafił na naszą stronę, co na niej robił oraz czy konwertował.

Warto wspomnieć że Google Analytics umożliwia użytkownikom tworzenie własnych metryk na przykład poprzez import zestawu danych do widoku Google Analytics. Taka metryka może być później równoprawnie używana wraz z innymi metrykami do dalszej pracy z danymi.

Raporty Google Analytics

Google Analytics oferuje szereg raportów i statystyk dotyczących pozyskiwania, zachowania i konwersji wykonanych przez użytkownika w trakcie wizyty na stronie. Raporty Google Analytics pozwalają sprawdzić jak wyglądała wizyta użytkownika z punktu widzenia technicznego czyli z jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego korzysta. Możliwe jest też głębsze poznanie użytkownika poprzez uzyskanie informacji z jakiego miasta do nas przychodzi lub też sprawdzenie jego wieku, płci oraz kategorii zainteresowania. Trzecią kategorią statystyk są dane dotyczące samej wizyty jak na przykład ilość przeglądanych podstron, czas spędzony na stronie czy współczynnik odrzuceń.

Standardowe raporty dotyczące pozyskiwania użytkowników odpowiedzą na pytanie skąd użytkownik do nas przyszedł. Google Analytics posiada domyślne grupowanie kanałów – potrafi przypisać użytkownika do danego kanału pozyskania, jeśli jest on wcześniej zdefiniowany przez Google. Jeśli użytkownik trafia na stronę z innego źródła, np. z kampanii e-mail wówczas należy tylko odpowiednio otagaować kampanię by pomóc Google rozpoznać skąd użytkownik przyszedł.

Raporty dotyczące odbiorców mówią nam wszystko o użytkownikach odwiedzających naszą stronę. Wiemy np. z jakiej przeglądarki, rozdzielczości i systemu operacyjnego korzysta użytkownik, w jakim mieście się znajduje, czy ile ma lat.

Raporty dotyczące zachowania powiedzą nam co użytkownik robił w serwisie. Zobaczymy, czy korzystał z wyszukiwarki wewnętrznej, jakie podstrony odwiedzał oraz jakie zdarzenia wystąpiły w trakcie jego wizyty.

Raporty konwersji i celów skupione są wokół tego, czy użytkownik dokonał konwersji lub zakupu w sklepie internetowym przestawiając dodatkowe statystyki dotyczące tego wydarzenia. Odrębną grupę raportów stanowią tak zwane raporty niestandardowe. Sekcja ta pozwala na utworzenie dowolnego raportu składającego się z zebranych przez Google Analytics danych. Dzięki temu możemy dostosować do własnych potrzeb każdy standardowy raport rozszerzając go o dodatkowe dane. Raporty niestandardowe w Google Analytics pozwalają na łączenie ze sobą wielu różnych danych których nie da się połączyć w raportach standardowych.

Możemy przykładowo sprawdzić w jakich godzinach watro uruchomić dodatkowe promocje czy kampanie marketingowe skierowane do konkretnego segmentu użytkowników lub przeanalizować jaki wpływ na sprzedaż ma pogoda w miejscu przebywania użytkowników.

Google Analytics pozwala na zapisanie każdego raportu na przykład do pliku PDF lub jako eksport pliku XLS pozwalający na dalszą analizę i obróbkę danych. Raport taki może być cyklicznie wysyłany przez mechanizm Google Analytics na podane adresy mailowe, dzięki czemu możliwe jest otrzymywanie na przykład tygodniowych raportów z danego segmentu użytkowników poruszających się w ramach określonej grupy podstron.

Cele

Google Analytics daje możliwość sprawdzenia, jak użytkownicy w trakcie swojego pobytu na stronie realizują założone przez nas cele.

Cel w Google Analytics można zdefiniować jako dowolną akcje użytkownika na przykład odwiedzanie konkretnej podstrony lub wykonanie zdarzenia. Użytkownik może wykonać konwersje również podczas wysyłania formularza kontaktowego lub gdy spędził na stronie określoną ilość czasu. Konfiguracja celu w Google Analytics sprawia, że możemy w łatwy sposób ocenić czy witryna spełnia swoje założone cele i czy użytkownicy zachowują się w trakcie swojej wizyty tak jakbyśmy tego oczekiwali.

W trakcie konfiguracji celów Google Analytics możemy przypisać do niego wartość pieniężną aby łatwiej analizować jakie dochody przyniosła nam akcja użytkownika, która zakończyła się realizacją celu. Możemy także ustawić ścieżkę celu, tworząc tak zwany lejek zakupowy. Dzięki temu możemy przeanalizować, jaki procent użytkowników dociera do zadanego etapu w procesie zakupowym na przykład, Ile osób kończy proces zakupowy na podaniu danych a Ilu naszych użytkowników przechodzi do dalszego kroku. Dzięki skonfigurowanym w ten sposób celom możemy w łatwy sposób poznać wąskie gardła serwisu czyli miejsca gdzie duża grupa użytkowników przerywa swoją drogę do celu. Zastosowanie celów wraz z tak zwanym lejkiem zakupowym nie tylko informuje nas o ilości wykonanych konwersji ale także wskazuje miejsca które należy poprawić w istotnym procesie biznesowym jakim jest zakup produktów.

Użytkowników którzy wykonują dane cele możemy podzielić na dwie grupy.

 • Użytkownicy, którzy wykonali makro konwersję
 • Makro konwersja jest to wykonanie przez użytkownika celu, który jest dla naszej strony istotny biznesowo. Dobrym przykładem Makro konwersji może być zakup produktów w sklepie internetowym lub wysłanie formularza umawiającego wizytę.
 • Wykonanie takich celów należy maksymalizować poprzez optymalizację witryny z wykorzystaniem testów A/B.
 • Użytkownicy, którzy wykonali mikro konwersję
 • Mikro konwersja nie jest tak bardzo istotna z punktu widzenia biznesowego, jednak przybliża użytkownika do wykonania makro konwersji. Przykładem mikro konwersji może być odwiedzanie przez użytkownika podstrony kontaktowej, dodanie produktów do koszyka lub kliknięcie w numer telefonu.

Warto w taki sposób konfigurować widoki Google Analytics aby każdy z nich posiadał kilka skonfigurowanych celów realizujących mikro i makro konwersje.

E-commerce

Google Analytics potrafi zbierać i przetwarzać dane dotyczące sprzedaży w sklepie internetowym. Do tego celu niezbędne jest skonfigurowany I zaimplementowany moduł e-commerce. Implementacja kodu e-commerce polega na wstawieniu fragmentu kodu na stronę z podziękowaniem za dokonanie transakcji. Google Analytics odbiera wówczas dane dotyczące zakupów czyli ilość kupionych sztuk, nazwę towaru czy jego cenę. Informacje te zostają przesyłane do odpowiedniego widoku danych. Na podstawie tych danych możemy sprawdzić które źródło pozyskania użytkowników przynosi nam największe dochody. Możesz również prowadzić statystyki dotyczące sprzedaży produktów oraz zakupów wykonanych przez danego użytkownika.

Kod e-commerce, w połączeniu z konfiguracją lejka zakupowego może odpowiedzieć na dodatkowe pytania dotyczące zachowania użytkownika na przykład w którym miejscu procesu zakupowego najczęściej użytkownik opuszcza nasz sklep. Dane te są oczywiście niezbędne w trakcie analizy i projektowania nowej wersji interfejsu graficznego sklepu której celem jest maksymalizacja współczynnika konwersji.

Zdecydowanie więcej opcji zapewnienia moduł rozszerzonego e-commerce. Kod e-commerce w takim przypadku jest trudniejszy do implementacji gdyż musi zostać umieszczone nie tylko na stronie podziękowania za transakcję ale także na innych stronach na przykład na listingach kategorii, polecanych produktach itp. Dzięki temu mamy pełen obraz informacji pozwalających na ocenę zachowania użytkownika w trakcie procesu zakupowego. Możemy więc sprawdzić jakie produkty oglądał użytkownik przed zakupem, jakie powiązane produkty zostały mu wyświetlone oraz czy wykorzystał kod promocyjny w trakcie wykonywania zakupów.

Połączenie AdWords - Analytics

Google Analytics pozwala także na załadowanie dodatkowych zbiorów danych. Dane te mogą pochodzić z różnych źródeł na przykład z wewnętrznych systemów sprzedaży, systemów CRM lub z oprogramowania skanującego karty klienta w stacjonarnym sklepie.

Google Analytics po odpowiednim skonfigurowaniu potrafi także pobrać dane z innych narzędzi Google na przykład Google AdWords. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy dostęp do większej ilości dokładnych danych dotyczących reklam, ich wyświetlenia czy też statystyk dotyczących kliknięć w reklamę przez użytkowników. Pozwala to na dokładniejszą analizę wydatków oraz prowadzonych kampanii reklamowych w Google AdWords.

Połączenie kont pozwala także na wyświetlenie słów kluczowych w kampanii z których nastąpiły wejścia na stronę oraz przedstawienie tych danych z podziałem na pory dnia dzięki czemu łatwiej jest analizować kiedy uruchomić kampanie linków sponsorowanych. Przy połączeniu kont Google Analytics i Google AdWords użytkownik otrzymuje także dodatkowe dane w raporcie ścieżki wielokanałowe. Połączenie kont sprawia że również dane z Google Analytics będą widoczne na koncie Google AdWords. Przykładowo możemy zaimportować cele Google Analytics oraz transakcje e-commerce bezpośrednio do konta Google AdWords. Dzięki połączeniu na koncie Google AdWords można zobaczyć współczynnik odrzuceń, średnią długość odwiedzin oraz liczbę stron na odwiedziny dla danego użytkownika.

Raportowanie

Jedną z najważniejszych gałęzi analityki internetowej jest raportowanie. Na podstawie zebranych przez narzędzie danych przygotowana zostanie analiza podsumowująca wszystkie działania użytkownika w serwisie. Raporty analityczne najczęściej dotyczą jednego kanału danych i są przygotowane w oparciu o dostarczone zestawy danych pobrane z Google Analytics. Raport zawiera agregaty danych oraz wykresy i tabele które łatwiej obrazują dane i pozwalają wyciągnąć odpowiednie wnioski biznesowe. Dla konkretnego źródła danych możemy utworzyć porównanie stanu obecnego z poprzednim okresem oraz przedstawić różnice w podstawowych metrykach dotyczących pozyskanego ruchu z tego kanału. Raport analityczny może również wskazywać czy dana kampania reklamowa na przykład w Google AdWords jest prowadzona prawidłowo. Analityk internetowy analizuje wówczas dane z Google Analytics i Google AdWords i na ich podstawie przedstawia raport dotyczący kampanii określający jej efektywność. Raporty są przygotowane jednorazowo lub cyklicznie w zależności od potrzeb. Miesięczne raporty analityczne uwzględniają najważniejsze dane dotyczące pobytu użytkownika na stronie i pokazują z jakiej technologii korzysta, skąd przybył na stronę oraz co na niej robił. Dane zawarte w raportach są podstawą do dalszej analizy i mogą pomóc w projektowaniu nowej wersji witryny, która będzie przystosowana do odpowiednich grup użytkowników pod względem technicznym. Dzięki danym jakościowym można również przygotować nową wersję witryny zwracając szczególną uwagę na UX.

Testy A/B

Jednym z zadań analityki internetowej jest prowadzenie testów A/B. Działanie to składa się z dwóch etapów po przeprowadzeniu których można stwierdzić jaka wersja strony jest bardziej dogodne dla użytkownika. Pierwszym etapem jest sprawdzenie co chcemy testować. Najczęściej zmiany na stronie dotyczą jednej sekcji, dla której przygotowany jest test. Strona bez wprowadzonej poprawki jest nazywana wersją A. Strona z prowadzoną poprawką jest nazywana wersją B. Zadaniem testów A/B jest prezentowanie użytkownikom naprzemiennie w wersji A i wersji B i sprawdzanie jak dana wersja strony wpływa na zdefiniowane wcześniej parametry np. konwersję – zakup lub wypełnienie formularza. Pierwszy etap testów A/B trwa najczęściej dwa tygodnie i musi zawierać określoną liczbę użytkowników którym przedstawiamy wersję B. Potem rozpoczyna się drugi etap zwany etapem kontrolnym, który również polega na przedstawianiu tych samych wersji stron użytkownikom. Różnice między dwoma etapami stanowi ilość prezentowanych wersji do konkretnej grupy użytkowników. Na podstawie konwersji oraz standardowych parametrów dotyczących jakości strony jak czas przebywania, współczynnik odrzuceń czy ilość stron na sesję wybierany jest zwycięzca testu A/B. Testy A/B pozwalają sprawdzić hipotezę na żywym organizmie oraz łatwy sposób zweryfikować założenia projektowe dotyczące wyglądu strony lub nowych funkcjonalności. Testy zakończone są przygotowaniem raportu oraz wprowadzeniem rekomendacji czyli zaimplementowaniem na stałe konkretnej zwycięskiej wersji.

Audyt analityki internetowej

Audyt to działania sprawdzające jaki jest stan analityki internetowej. Dzięki niemu można naprawić znalezione błędy oraz poprawić stan zbierania danych. W pierwszej kolejności audyt obejmuje sprawdzenie jak działa kod analityczny, czy jest poprawnie zainstalowany i czy znajduje się na wszystkich stronach serwisu. Dzięki temu wiemy, czy zbierane dane mają jakąkolwiek wartość i czy są zgodne ze stanem faktycznym. Sprawdzane są też wszystkie parametry konfiguracyjne oraz ustawienia konta i widoków. W ramach audytu kontrolowane są połączenia z innymi usługami np. AdWords. Następuje też przegląd wszystkich celów i sprawdzenie, czy działają one poprawnie. Kontrolowana jest także organizacja konta i podział na widoki danych. Jeśli zaimportowane są filtry sprawdza się ich działanie i zasadność użycia. Jednym z elementów audytu analityki internetowej jest też sprawdzenie jacy użytkownicy i aplikacje mają dostęp do danych. Efektem audytu analityki jest dokument stanowiący podsumowanie wykonanych działań i zawierający rekomendacje dotyczące kwestii, które należy poprawić. Analityka internetowa pozwala na zamianę danych w pieniądze. Dzięki niej na podstawie wielu statystyk można określić, w jaki sposób i z jaką efektywnością strona zarabia. Analityka pozwala też na podniesienie tej efektywności i poprawę problemów technicznych i dotyczących UX, które mają wpływ na zachowanie użytkowników powodujące konwersję. Zwiększanie współczynnika konwersji poprzez testy A/B oraz podnoszenie stopnia zadowolenia użytkownika z korzystania z witryny są to kluczowe sekcje analityki internetowej.

Wznieś się na wyżyny i dołącz do grupy ponad 1000 klientów

Telematics Technologies sp. z o.o.
„Z Agencją Widzialni.pl współpracujemy od 2014 roku w zakresie SEO 2.0 oraz od 2018 roku w zakresie kampanii Google Ads. Cenimy sobie profesjonalne podejście specjalistów z działu SEO oraz PPC i jesteśmy zadowoleni z jakości oferowanych usług, a także osiąganych rezultatów. Cenimy sobie profesjonalne podejście specjalistów z działu SEO i PPC…”
Kaliński - Układy wydechowe
„Na początku 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Widzialni.pl korzystając z usługi SEO 2.0. Firma Widzialni.pl już na początku współpracy wskazała nam konkretny plan działań, który obecnie wspólnie realizujemy. Cały czas pozostajemy w stałym kontakcie, obserwujemy efekty, wprowadzamy zmiany. Dzięki współpracy systematycznie notujemy lepsze wyniki, zdobywając coraz większą część rynku.”
UTAL sp. z o. o.
„Z przyjemnością rekomendujemy usługi agencji Widzialni.pl w zakresie pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Z agencją jesteśmy związani od 2014 roku, a nasza współpraca wciąż trwa. Działania realizowane w ramach pozycjonowania, w tym optymalizacji stron internetowych, prowadzone są przez doświadczonych specjalistów…”
PRO-MAR S.A.
„Jako przedstawiciele Pro-Mar S.A., z przyjemnością informuję, że współpracujemy z firmą Widzialni.pl od kilku lat. Współpraca rozpoczęła się w styczniu 2014 r. i trwa nadal, ponieważ, jesteśmy bardzo zadowoleni z promocji naszej firmy w Internecie - nie tylko w Polsce, ale także za granicą.”
GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.k.
„Jako niezależna agencja postdigitalowa współpracujemy z wieloma firmami, w tym z agencją Widzialni.pl. W czasie kilkuletniej współpracy poleciliśmy poznańskiej agencji kilkunastu klientów, którzy do dziś korzystają z usług z zakresu szeroko pojętego marketingu internetowego i pozycjonowania. Współpraca z Widzialnymi to szybkie, zdecydowanie i przede wszystkim skuteczne działania…”
1.723
Zrealizowanych
usług
28.936
Pozycjonowanych
fraz kluczowych
15 lat
Efektów
naszej pracy
91%
Przedłużonych
umów